Episode 329: Damiana Garcia at Perez Hilton's 32nd Birthday Party