Episode 27: Sakai VS Shimizu Tadaaki (Lobster)

What's Hot Today

Episode 27