Links for Welcome to Sweden S2E5: Episode 5

What's Hot Today

Episode 5

677 watches

August 2, 2015
April 29, 2015
Bruce does not have many friends in Sweden strikes a fellow in the American Club in Stockholm. The only question is whether it is a real friend. Gustav has found a clever way to live almost free and Emma believes that Americans are using the phrase I love you too much. Bruce som inte har så många vänner i Sverige träffar en landsman på den amerikanska klubben i Stockholm. Frågan är bara om det är en riktig vän. Gustav har kommit på ett smart sätt att leva nästan gratis och Emma anser att amerikanerna använder uttrycket I love you för mycket.
August 2, 2015
April 29, 2015
Bruce does not have many friends in Sweden strikes a fellow in the American Club in Stockholm. The only question is whether it is a real friend. Gustav has found a clever way to live almost free and Emma believes that Americans are using the phrase I love you too much. Bruce som inte har så många vänner i Sverige träffar en landsman på den amerikanska klubben i Stockholm. Frågan är bara om det är en riktig vän. Gustav har kommit på ett smart sätt att leva nästan gratis och Emma anser att amerikanerna använder uttrycket I love you för mycket.