Akiko Yajima poster

Akiko Yajima

Akiko Yajima (May 4, 1967) is a female seiyu from Kashiwazaki, Niigata Prefecture. Her real name is Akiko Ogasawara.