About Britain: Isle of Skye

About Britain: Isle of Skye poster
Status: Concluded

Ann an 1954 thadhal Richard Dimbleby agus sgioba camara bhon BhBC air an Eilean Sgitheanach gus prògram san t-sreath About... More

Ann an 1954 thadhal Richard Dimbleby agus sgioba camara bhon BhBC air an Eilean Sgitheanach gus prògram san t-sreath About Britain a chlàradh. Anns a' phrògram seo tha e a' toirt dealbh do luchd-amhairc air feadh Bhreatainn air dòigh-beatha agus cultar an Eilein Sgitheanaich tro bhith a' coinneachadh ri cuid de mhuinntir na sgìre agus a' tadhal air iomadh àite inntinneach, Caisteal Dhunbheagain nam measg. Tha e cuideachd a' cur ùine seachad cuide ri Sgioba Teasairginn nam Beann. Chaidh am prògram seo a chraoladh an toiseach san t-Sultain 1954. In 1954, Richard Dimbleby and a BBC film crew visited the Isle of Skye to record an episode of the early British television series About Britain. In this programme he gives viewers across the United Kingdom an insight into life on the island, meeting local characters and gaining an understanding of the lifestyle and culture of islanders, as well as spending some time with the Skye Mountain Rescue team and with Dame Flora Macleod at Dunvegan Castle. This programme was originally broadcast in September 1954.

About Britain: Isle of Skye Full Episodes