Episode 9: Tucson, AZ (taped 2/27/01)

USA Network Buzz