Episode 8: Kansas City, Missouri

USA Network Buzz