Cat lurking
Check out rating stats for this episode

0 watches

October 21, 2010
Tha Fiona air chall 's tha Murray a' dol gu muir agus an dithis aca a' strì an aghaidh a chèile. Tha Murray air tighinn an àirde le dùbhlan a dh'fhaicinn an e na seann dòighean siubhail, seach càr ùr luath, as fheàrr airson a bhith faighinn timcheall na h-Eileanan. Tha Louise a' gleusadh na sgilean rèis aice còmhla ri fear dhe na stiùirichean as fheàrr aig Knockhill agus I faighinn cothrom a bhith beò ann an aisling air cùl cuibhle càr Formula One. Ciamar a thèid dhi anns an t-uisge? 'S math a ghàire a th'air Calum Iain agus e a' feuchainn a-mach an Jaguar XJ Supercharged V8 Supersport. Tha e cur eòlas air cofhurtachd nach robh riamh aige anns an Mark 2 Escort. Agus tha sinn a' cur fàilte air na Rèisean Craicte - rud gu tur ùr far a bheil na preseantairean a' dol an aghaidh a chèile ann an dùbhlain draibheadh. Tha càr inntinneach anns a h-uile rèis - ach dè th'ann? Fiona gets lost on Harris and Murray is all at sea when the presenters two go head-to-head in an intriguing challenge. Murray has come up with a test to find out if a more ancient form of transport could be a faster way to get around the Western Isles than a super-fast boy racer's car. Louise tops up her racing skills with one of Knockhill's top instructors and gets the chance to live her dream behind the wheel of a Formula One car. How does she perform in the wet? Calum Iain has never been happier as he puts the brand new top-of-the-range Jaguar XJ Supercharged V8 Supersport through its paces. He also discovers levels of comfort previously unknown to him in a Mark 2 Escort. And we welcome Wacky Races - a brand-new feature in which our presenters battle it out on the race track, competing against each other in a driving challenge with a twist.
Season Premiere
October 21, 2010
Season Premiere
Tha Fiona air chall 's tha Murray a' dol gu muir agus an dithis aca a' strì an aghaidh a chèile. Tha Murray air tighinn an àirde le dùbhlan a dh'fhaicinn an e na seann dòighean siubhail, seach càr ùr luath, as fheàrr airson a bhith faighinn timcheall na h-Eileanan. Tha Louise a' gleusadh na sgilean rèis aice còmhla ri fear dhe na stiùirichean as fheàrr aig Knockhill agus I faighinn cothrom a bhith beò ann an aisling air cùl cuibhle càr Formula One. Ciamar a thèid dhi anns an t-uisge? 'S math a ghàire a th'air Calum Iain agus e a' feuchainn a-mach an Jaguar XJ Supercharged V8 Supersport. Tha e cur eòlas air cofhurtachd nach robh riamh aige anns an Mark 2 Escort. Agus tha sinn a' cur fàilte air na Rèisean Craicte - rud gu tur ùr far a bheil na preseantairean a' dol an aghaidh a chèile ann an dùbhlain draibheadh. Tha càr inntinneach anns a h-uile rèis - ach dè th'ann? Fiona gets lost on Harris and Murray is all at sea when the presenters two go head-to-head in an intriguing challenge. Murray has come up with a test to find out if a more ancient form of transport could be a faster way to get around the Western Isles than a super-fast boy racer's car. Louise tops up her racing skills with one of Knockhill's top instructors and gets the chance to live her dream behind the wheel of a Formula One car. How does she perform in the wet? Calum Iain has never been happier as he puts the brand new top-of-the-range Jaguar XJ Supercharged V8 Supersport through its paces. He also discovers levels of comfort previously unknown to him in a Mark 2 Escort. And we welcome Wacky Races - a brand-new feature in which our presenters battle it out on the race track, competing against each other in a driving challenge with a twist.

Episode Reviews

0 reviews

No one has reviewed this episode yet. Write a review and be the first!