Links for Alba S1E4: 1973

What's Hot Today

Episode 4

0 watches

February 1, 2013
Sealladh air na sgeulachdan a bh' anns na naidheachdan ann an 1973 cuide ri taghadh de cheòl na bliadhna. Am measg na thachair: fo-thaghadh ann am Baile Ghobhainn, gnìomhachas na h-ola a' fàs aig astar agus ùrachadh air fàire do rathad-iarainn fon talamh. Am measg nan taghaidhean ciùil tha Midnight Train to Georgia le Gladys Knight and the Pips, Reeling In the Years le Steely Dan agus Jolene le Dolly Parton. Experience some of the stories hitting the headlines in 1973 through archive footage and the year's chart hits: a by-election is called in Govan, the Scottish oil boom at its height and new plans for the Glasgow subway. The year's chart hits include Midnight Train to Georgia by Gladys Knight and the Pips, Reeling In the Years by Steely Dan and Dolly Parton's Jolene.
February 1, 2013
Sealladh air na sgeulachdan a bh' anns na naidheachdan ann an 1973 cuide ri taghadh de cheòl na bliadhna. Am measg na thachair: fo-thaghadh ann am Baile Ghobhainn, gnìomhachas na h-ola a' fàs aig astar agus ùrachadh air fàire do rathad-iarainn fon talamh. Am measg nan taghaidhean ciùil tha Midnight Train to Georgia le Gladys Knight and the Pips, Reeling In the Years le Steely Dan agus Jolene le Dolly Parton. Experience some of the stories hitting the headlines in 1973 through archive footage and the year's chart hits: a by-election is called in Govan, the Scottish oil boom at its height and new plans for the Glasgow subway. The year's chart hits include Midnight Train to Georgia by Gladys Knight and the Pips, Reeling In the Years by Steely Dan and Dolly Parton's Jolene.