Episode 707: Alexei Kovalev signs with the Ottawa Senators