Episode 1027: New Ciara Interview On Pomona Teen Tv