Links for Alba S1E3: 1972

What's Hot Today

Episode 3

0 watches

January 25, 2013
Sealladh air na sgeulachdan a bh' anns na naidheachdan ann an 1972 cuide ri taghadh de cheòl na bliadhna. Am measg na thachair: buaireadh mu choinneamh turas na Bànrigh gu Oilthigh Shruighlea, itealain cogaidh ùr a' dol tro dheuchainn agus stiùireadh ùr do chroitearan. Am measg nan taghaidhean ciùil tha Children of the Revolution le T-Rex, You Wear It Well le Rod Stewart agus Mama We're All Crazy Now le Slade. Experience some of the stories hitting the headlines in 1972 through archive footage and the year's chart hits: Stirling University students protest at the Queen's visit, new fighter planes are put through their paces and the introduction of controversial new crofting legislation. The year's chart hits include Children of the Revolution by T-Rex, You Wear It Well by Rod Stewart and Mama We're All Crazy Now by Slade.
January 25, 2013
Sealladh air na sgeulachdan a bh' anns na naidheachdan ann an 1972 cuide ri taghadh de cheòl na bliadhna. Am measg na thachair: buaireadh mu choinneamh turas na Bànrigh gu Oilthigh Shruighlea, itealain cogaidh ùr a' dol tro dheuchainn agus stiùireadh ùr do chroitearan. Am measg nan taghaidhean ciùil tha Children of the Revolution le T-Rex, You Wear It Well le Rod Stewart agus Mama We're All Crazy Now le Slade. Experience some of the stories hitting the headlines in 1972 through archive footage and the year's chart hits: Stirling University students protest at the Queen's visit, new fighter planes are put through their paces and the introduction of controversial new crofting legislation. The year's chart hits include Children of the Revolution by T-Rex, You Wear It Well by Rod Stewart and Mama We're All Crazy Now by Slade.