1872: Caigeann na Callainn/1872: A Rugby Rivalry

30 minutes

Choinnich sgiobaidhean rugbaidh à Glaschu agus Dùn Eideann airson geama sgìreil airson a' chiad turas a-riamh ann an 1872. Tha am prògram seo a' coimhead air ais air eachdraidh a' gheama le agallamhan le laoich a tha air pairt a ghabhal 's a gheama thairis air na bliadhnachan. An-diugh tha an geama air fàs gu ìre gu math farpaiseach eadar an dà sgioba proifeasanta a tha stèidhte anns gach baile mòr. Sides representing Glasgow and Edinburgh first met in 1872 in the first ever inter-district clash in rugby. This programme looks at the history of the fixture and features contributions from many of the great names who have taken part over the years. Today the match has evolved into a hotly contested affair between the two professional teams that now exist in the cities, and players from both sides also explain just how intense the rivalry has become.

30 minutes

Choinnich sgiobaidhean rugbaidh à Glaschu agus Dùn Eideann airson geama sgìreil airson a' chiad turas a-riamh ann an 1872. Tha am prògram seo a' coimhead air ais air eachdraidh a' gheama le agallamhan le laoich a tha air pairt a ghabhal 's a gheama thairis air na bliadhnachan. An-diugh tha an geama air fàs gu ìre gu math farpaiseach eadar an dà sgioba proifeasanta a tha stèidhte anns gach baile mòr. Sides representing Glasgow and Edinburgh first met in 1872 in the first ever inter-district clash in rugby. This programme looks at the history of the fixture and features contributions from many of the great names who have taken part over the years. Today the match has evolved into a hotly contested affair between the two professional teams that now exist in the cities, and players from both sides also explain just how intense the rivalry has become.

What's Hot Today

Episodes

All »
First Episode
Watch 1872: Caigeann na Callainn/1872: A Rugby Rivalry Season 1 Episode 1 - Episode 1

0 watches

0 reviews

s1e1 Episode 1
December 23, 2012
Tha am prògram seo a' coimhead air ais air eachdraidh a' gheama le agallamhan le laoich a tha air pairt a ghabhal 's a gheama thairis air na bliadhnachan. An-diugh tha an geama air fàs gu ìre gu math farpaiseach eadar an dà sgioba proifeasanta a tha stèidhte anns gach baile mòr.
Series Finale
Watch 1872: Caigeann na Callainn/1872: A Rugby Rivalry Season 1 Episode 1 - Episode 1
s1e1 Episode 1
December 23, 2012
December 23, 2012
Episode 1
Series Finale

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Show Lists

All »

This show has not been added to a public list yet. Be the first and see it listed here soon!

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.