A Boy in Harris - An-Diugh

60 minutes

Bha Donaidh MacSuain na bhalach sgoile nuair a rinn am BBC 'A Boy In Harris' mu dheidhinn anns na seasgadan. Anns a' phrògram seo gheibhear cothrom am prògram iomraiteach seo fhaicinn a-rìthist agus bidh Donaidh a' bruidhinn mu bheatha bhon uairsin. Donnie Macsween was a schoolboy when the BBC made 'A Boy in Harris' in the 1960s. This programme looks at his life since then and is an opportunity to see the original, acclaimed documentary once more.

60 minutes

Bha Donaidh MacSuain na bhalach sgoile nuair a rinn am BBC 'A Boy In Harris' mu dheidhinn anns na seasgadan. Anns a' phrògram seo gheibhear cothrom am prògram iomraiteach seo fhaicinn a-rìthist agus bidh Donaidh a' bruidhinn mu bheatha bhon uairsin. Donnie Macsween was a schoolboy when the BBC made 'A Boy in Harris' in the 1960s. This programme looks at his life since then and is an opportunity to see the original, acclaimed documentary once more.

What's Hot Today

Episodes

All »
First Episode
Watch A Boy in Harris - An-Diugh Season 1 Episode 1 - Episode 1

0 watches

0 reviews

s1e1 Episode 1
July 1, 2013
Bha Donaidh MacSuain na bhalach sgoile nuair a rinn am BBC 'A Boy In Harris' mu dheidhinn anns na seasgadan. Anns a' phrògram seo gheibhear cothrom am prògram iomraiteach seo fhaicinn a-rìthist agus bidh Donaidh a' bruidhinn mu bheatha bhon uairsin. Donnie Macsween was a schoolboy when the BBC made 'A Boy in Harris' in the 1960s. This programme looks at his life since then and is an opportunity to see the original, acclaimed documentary once more.
Series Finale
Watch A Boy in Harris - An-Diugh Season 1 Episode 1 - Episode 1
s1e1 Episode 1
July 1, 2013
July 1, 2013
Episode 1
Series Finale

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Show Lists

All »

This show has not been added to a public list yet. Be the first and see it listed here soon!

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.