A' Dol Dhachaigh

30 minutes

Tha trì fichead sa deich bliadhna bho rinn sluagh Eilean na Ron, a-mach bho cladach Chataibh imrich gu tìr - mòr. Anns a phrògram seo tha an tè a bha na bean-teagaisg air an eilean aig an am a' tilleadh dhachaidh. Aig aois ceithir fichead sa deich bliadhna chan eil leisg air Ceitidh Anna Nic Cuibhein feum a dhèanamh de ghoireasan siubhal a' là an diugh - helicoptair - gus tilleadh gu Eilean na Ron, a' faicinn mar a tha e an diugh agus a' dèanamh dealbh air mar a bha e. Tha Ceitidh Anna cuideachd am measg an àireamh beag de shluaigh aig am bheil an canan is motha a bha ri chluinntinn air an eilean, Gàidhlig sgìre Chataibh. In December 1938, Eilean nan Ron was abandoned by its people. This film accompanies one of the few surviving residents, 90-year-old Kitty Ann MacQueen, as she takes to the air in a helicopter to return to her childhood home - the tiny remote island near Skerray in Sutherland. During Kitty Ann's last years on the island, she was a school teacher and has clear memories of what life was like for the islanders. Despite having lived in England for 60 years, Kitty is one of the few remaining speakers of what was the prevalent language of the island - Sutherland Gaelic.

30 minutes

Tha trì fichead sa deich bliadhna bho rinn sluagh Eilean na Ron, a-mach bho cladach Chataibh imrich gu tìr - mòr. Anns a phrògram seo tha an tè a bha na bean-teagaisg air an eilean aig an am a' tilleadh dhachaidh. Aig aois ceithir fichead sa deich bliadhna chan eil leisg air Ceitidh Anna Nic Cuibhein feum a dhèanamh de ghoireasan siubhal a' là an diugh - helicoptair - gus tilleadh gu Eilean na Ron, a' faicinn mar a tha e an diugh agus a' dèanamh dealbh air mar a bha e. Tha Ceitidh Anna cuideachd am measg an àireamh beag de shluaigh aig am bheil an canan is motha a bha ri chluinntinn air an eilean, Gàidhlig sgìre Chataibh. In December 1938, Eilean nan Ron was abandoned by its people. This film accompanies one of the few surviving residents, 90-year-old Kitty Ann MacQueen, as she takes to the air in a helicopter to return to her childhood home - the tiny remote island near Skerray in Sutherland. During Kitty Ann's last years on the island, she was a school teacher and has clear memories of what life was like for the islanders. Despite having lived in England for 60 years, Kitty is one of the few remaining speakers of what was the prevalent language of the island - Sutherland Gaelic.

What's Hot Today

Episodes

All »
First Episode
Watch A' Dol Dhachaigh Season 1 Episode 1 - Episode 1

0 watches

0 reviews

s1e1 Episode 1
September 15, 2013
Tha trì fichead sa deich bliadhna bho rinn sluagh Eilean na Ron, a-mach bho cladach Chataibh imrich gu tìr - mòr. Anns a phrògram seo tha an tè a bha na bean-teagaisg air an eilean aig an am a' tilleadh dhachaidh. Aig aois ceithir fichead sa deich bliadhna chan eil leisg air Ceitidh Anna Nic Cuibhein feum a dhèanamh de ghoireasan siubhal a' là an diugh - helicoptair - gus tilleadh gu Eilean na Ron, a' faicinn mar a tha e an diugh agus a' dèanamh dealbh air mar a bha e. Tha Ceitidh Anna cuideachd am measg an àireamh beag de shluaigh aig am bheil an canan is motha a bha ri chluinntinn air an eilean, Gàidhlig sgìre Chataibh. In December 1938, Eilean nan Ron was abandoned by its people. This film accompanies one of the few surviving residents, 90-year-old Kitty Ann MacQueen, as she takes to the air in a helicopter to return to her childhood home - the tiny remote island near Skerray in Sutherland. During Kitty Ann's last years on the island, she was a school teacher and has clear memories of what life was like for the islanders. Despite having lived in England for 60 years, Kitty is one of the few remaining speakers of what was the prevalent language of the island - Sutherland Gaelic.
Series Finale
Watch A' Dol Dhachaigh Season 1 Episode 1 - Episode 1
s1e1 Episode 1
September 15, 2013
September 15, 2013
Episode 1
Series Finale

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Show Lists

All »

This show has not been added to a public list yet. Be the first and see it listed here soon!

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.