Agus a'nochd (Na h-Entertainers)

Watch Agus a'nochd (Na h-Entertainers) Online

30 minutes

'S e ceòl beò aon de na rudan as motha a tha tarraing sluagh gu taighean-seinnse na h-Alba. Dhan luchd-ciùil a chuireas seachad an deireadh sheachdain eadar am bàr agus an 'juke-box' tha iad a' faighinn sealladh gu math diofraichte. Feumaidh iad na ceudan do dh' òrain agus comas cumail a' dol ge bi dè thèid iarraidh. Tha Nollie' MacFhionghain a' coimhead as dèidh cursa goilf tron là. Tha e air a bhith a' cluiche taighean-òsta Uibhist is Bharraigh fad deich thar fhichead bliadhna. Le còrr is trì cheud òran agus na seann fheadhainn gun stad. Bidh Sandra MacBeth a' cluich anns an Espy Bar, Portobello. Le blas guth, bho Joni Mitchell gu Outcast; tha an taghadh aice a' lasadh am bar agus a h-uile duine a' seinn. 'S e iasgair chrùbag agus fear a' bhocsa a th' ann an Iain 'Tonkan' Dòmhnallach. S' urrainn dhan mhuir a bhith fiadhaich agus cornair a' bhàr gu math beòthail! Tha e tric ri lorg anns an 'Legion Bar', Steòrnabhagh, far a bheil iad ag iarraidh ceòl dannsa traidiseanta. Live entertainment remains one of the greatest selling points of any Scottish pub. The entertainers who choose to spend their weekends tucked between bar and jukebox see social life from a very different perspective. They require hundreds of songs in their repertoire and the ability to keep on rocking with, whatever the regular's request. Sandra MacBeth performs in the Espy Bar, Portobello. With a vocal range from Joni Mitchell to Outcast, her cover versions light up the bar and everyone sings along. Iain 'Tonkan' MacDonald is a crab fisherman and accordionist. The sea can be wild, and the pub corner can be equally lively! He is a regular feature in the legion bar in Stornoway, where traditional dance music is the customer's request.

30 minutes

'S e ceòl beò aon de na rudan as motha a tha tarraing sluagh gu taighean-seinnse na h-Alba. Dhan luchd-ciùil a chuireas seachad an deireadh sheachdain eadar am bàr agus an 'juke-box' tha iad a' faighinn sealladh gu math diofraichte. Feumaidh iad na ceudan do dh' òrain agus comas cumail a' dol ge bi dè thèid iarraidh. Tha Nollie' MacFhionghain a' coimhead as dèidh cursa goilf tron là. Tha e air a bhith a' cluiche taighean-òsta Uibhist is Bharraigh fad deich thar fhichead bliadhna. Le còrr is trì cheud òran agus na seann fheadhainn gun stad. Bidh Sandra MacBeth a' cluich anns an Espy Bar, Portobello. Le blas guth, bho Joni Mitchell gu Outcast; tha an taghadh aice a' lasadh am bar agus a h-uile duine a' seinn. 'S e iasgair chrùbag agus fear a' bhocsa a th' ann an Iain 'Tonkan' Dòmhnallach. S' urrainn dhan mhuir a bhith fiadhaich agus cornair a' bhàr gu math beòthail! Tha e tric ri lorg anns an 'Legion Bar', Steòrnabhagh, far a bheil iad ag iarraidh ceòl dannsa traidiseanta. Live entertainment remains one of the greatest selling points of any Scottish pub. The entertainers who choose to spend their weekends tucked between bar and jukebox see social life from a very different perspective. They require hundreds of songs in their repertoire and the ability to keep on rocking with, whatever the regular's request. Sandra MacBeth performs in the Espy Bar, Portobello. With a vocal range from Joni Mitchell to Outcast, her cover versions light up the bar and everyone sings along. Iain 'Tonkan' MacDonald is a crab fisherman and accordionist. The sea can be wild, and the pub corner can be equally lively! He is a regular feature in the legion bar in Stornoway, where traditional dance music is the customer's request.

What's Hot Today

Episodes

All »
First Episode
Watch Agus a'nochd (Na h-Entertainers) Season 1 Episode 1 - Episode 1

0 watches

0 reviews

s1e1 Episode 1
January 1, 2014
'S e ceòl beò aon de na rudan as motha a tha tarraing sluagh gu taighean-seinnse na h-Alba. Dhan luchd-ciùil a chuireas seachad an deireadh sheachdain eadar am bàr agus an 'juke-box' tha iad a' faighinn sealladh gu math diofraichte. Feumaidh iad na ceudan do dh' òrain agus comas cumail a' dol ge bi dè thèid iarraidh. Tha Nollie' MacFhionghain a' coimhead as dèidh cursa goilf tron là. Tha e air a bhith a' cluiche taighean-òsta Uibhist is Bharraigh fad deich thar fhichead bliadhna. Le còrr is trì cheud òran agus na seann fheadhainn gun stad. Bidh Sandra MacBeth a' cluich anns an Espy Bar, Portobello. Le blas guth, bho Joni Mitchell gu Outcast; tha an taghadh aice a' lasadh am bar agus a h-uile duine a' seinn. 'S e iasgair chrùbag agus fear a' bhocsa a th' ann an Iain 'Tonkan' Dòmhnallach. S' urrainn dhan mhuir a bhith fiadhaich agus cornair a' bhàr gu math beòthail! Tha e tric ri lorg anns an 'Legion Bar', Steòrnabhagh, far a bheil iad ag iarraidh ceòl dannsa traidiseanta. Live entertainment remains one of the greatest selling points of any Scottish pub. The entertainers who choose to spend their weekends tucked between bar and jukebox see social life from a very different perspective. They require hundreds of songs in their repertoire and the ability to keep on rocking with, whatever the regular's request. Sandra MacBeth performs in the Espy Bar, Portobello. With a vocal range from Joni Mitchell to Outcast, her cover versions light up the bar and everyone sings along. Iain 'Tonkan' MacDonald is a crab fisherman and accordionist. The sea can be wild, and the pub corner can be equally lively! He is a regular feature in the legion bar in Stornoway, where traditional dance music is the customer's request.
Series Finale
Watch Agus a'nochd (Na h-Entertainers) Season 1 Episode 1 - Episode 1
s1e1 Episode 1
January 1, 2014
January 1, 2014
Episode 1
Series Finale

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Show Lists

All »

This show has not been added to a public list yet. Be the first and see it listed here soon!

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.