Aibisidh/Quiz Show

30 minutes

Fun and banter galore as two teams compete in a battle of wits over Gaelic words, phrases and proverbs

30 minutes

Fun and banter galore as two teams compete in a battle of wits over Gaelic words, phrases and proverbs

What's Hot Today

Episodes

All »
Previous Episode
Watch Aibisidh/Quiz Show Season 1 Episode 4 - Episode 4

0 watches

0 reviews

s1e4 Episode 4
December 29, 2013
Spòrs agus dibhearsain gu leòr is dà sgioba a' dol an aghaidh a chèile gus faicinn cò is eòlaiche air faclan, abairtean is seanfhaclan na Gàidhlig. An t-seachdain seo bidh Màiri NicAmhlaigh ann an cuideachd Iain MhicIllemhìcheil agus Ailig Dòmhnallach a' cumail taic ri Màiri Anna NicDhòmhnaill, le Ùisdean MacIllInnein a' cumail rian orra uile. Plenty of fun and banter as two teams compete in a battle of wits over Gaelic words, phrases and proverbs. Mary MacAulay joins John Carmichael and Alec Macdonald teams up with Mary Anne Macdonald, with chairman Hugh Dan Maclennan attempting to maintain order.
First Episode
Watch Aibisidh/Quiz Show Season 1 Episode 1 - Episode 1

0 watches

0 reviews

s1e1 Episode 1
April 19, 2012
Fealla-dhà agus spòrs gu leòr is dà sgioba a' strì an aghaidh a chèile gus brìgh diofar fhacail a dhearbhadh. Anns a' chiad phrògram den t-sreath bidh Cairistìona 'Neen' NicAoidh cuide ri Iain MacIllemhìcheil agus Tormod Macleòid cuide ri Màiri Anna NicDhòmhnaill le Ùisdean MacIllInnein a' cumail ceann a' mhaide riutha uile. Fun and banter galore as two teams compete in a battle of wits over words, phrases and proverbs. This week Christina 'Neen' Mackay joins John Carmichael and Norman Macleod teams up with Mary Anne Macdonald with Hugh Dan Maclennan trying to maintain order!
Series Premiere
Watch Aibisidh/Quiz Show Season 1 Episode 1 - Episode 1
s1e1 Episode 1
April 19, 2012
April 19, 2012
Episode 1
Series Premiere
Watch Aibisidh/Quiz Show Season 1 Episode 2 - Episode 2
s1e2 Episode 2
April 26, 2012
April 26, 2012
Episode 2
Watch Aibisidh/Quiz Show Season 1 Episode 3 - Episode 3
s1e3 Episode 3
December 29, 2013
December 29, 2013
Episode 3
Watch Aibisidh/Quiz Show Season 1 Episode 4 - Episode 4
s1e4 Episode 4
December 29, 2013
December 29, 2013
Episode 4
Watch Aibisidh/Quiz Show Season 1 Episode 5 - Episode 5
s1e5 Episode 5
May 17, 2012
May 17, 2012
Episode 5
Watch Aibisidh/Quiz Show Season 1 Episode 6 - Episode 6
s1e6 Episode 6
May 24, 2012
May 24, 2012
Episode 6
Watch Aibisidh/Quiz Show Season 1 Episode 7 - Episode 7
s1e7 Episode 7
May 31, 2012
May 31, 2012
Episode 7
Watch Aibisidh/Quiz Show Season 1 Episode 8 - Episode 8
s1e8 Episode 8
June 7, 2012
June 7, 2012
Episode 8
Season Finale
Watch Aibisidh/Quiz Show Season 2 Episode 1 - Episode 1
s2e1 Episode 1
January 7, 2013
January 7, 2013
Episode 1
Season Premiere
Watch Aibisidh/Quiz Show Season 2 Episode 2 - Episode 2
s2e2 Episode 2
January 14, 2013
January 14, 2013
Episode 2
Watch Aibisidh/Quiz Show Season 2 Episode 3 - Episode 3
s2e3 Episode 3
January 21, 2013
January 21, 2013
Episode 3
Watch Aibisidh/Quiz Show Season 2 Episode 4 - Episode 4
s2e4 Episode 4
January 28, 2013
January 28, 2013
Episode 4
Watch Aibisidh/Quiz Show Season 2 Episode 5 - Episode 5
s2e5 Episode 5
February 4, 2013
February 4, 2013
Episode 5
Watch Aibisidh/Quiz Show Season 2 Episode 6 - Episode 6
s2e6 Episode 6
February 11, 2013
February 11, 2013
Episode 6
Watch Aibisidh/Quiz Show Season 2 Episode 7 - Episode 7
s2e7 Episode 7
February 18, 2013
February 18, 2013
Episode 7
Watch Aibisidh/Quiz Show Season 2 Episode 8 - Episode 8
s2e8 Episode 8
February 25, 2013
February 25, 2013
Episode 8
Watch Aibisidh/Quiz Show Season 2 Episode 9 - Episode 9
s2e9 Episode 9
March 4, 2013
March 4, 2013
Episode 9
Watch Aibisidh/Quiz Show Season 2 Episode 10 - Episode 10
s2e10 Episode 10
March 11, 2013
March 11, 2013
Episode 10
Watch Aibisidh/Quiz Show Season 2 Episode 11 - Episode 11
s2e11 Episode 11
March 18, 2013
March 18, 2013
Episode 11
Watch Aibisidh/Quiz Show Season 2 Episode 12 - Episode 12
s2e12 Episode 12
March 25, 2013
March 25, 2013
Episode 12
Season Finale

Ratings & Reviews

All »

This show has not been reviewed yet.

Hidden profile
GrimReapster
0.5 star rating
1 rating (average: 0.5)

Ratings & Reviews

All »

This show has not been reviewed yet.

Hidden profile
GrimReapster
0.5 star rating
1 rating (average: 0.5)

Show Lists

All »

This show has not been added to a public list yet. Be the first and see it listed here soon!

Ratings & Reviews

All »

This show has not been reviewed yet.

Hidden profile
GrimReapster
0.5 star rating
1 rating (average: 0.5)