Aig Baile

Watch Aig Baile Online

30 minutes

Sùil air an dòigh-beatha thraidiseanta ann an coimhearsnachdan ionadail, le cudrom sònraichte air òrain. A look at traditional life in local communities, with an emphasis on song.

30 minutes

Sùil air an dòigh-beatha thraidiseanta ann an coimhearsnachdan ionadail, le cudrom sònraichte air òrain. A look at traditional life in local communities, with an emphasis on song.

What's Hot Today

Episodes

All »
Previous Episode
Watch Aig Baile Season 1 Episode 5 - Port na h-Abhainne

0 watches

0 reviews

s1e5 Port na h-Abhainne
April 21, 1994
Ceol agus orain a Port na h-Abhainne, air a libhrigeadh le Sim MacCoinnich. / Music and song from Portnahaven, presented by Simon Mackenzie.
First Episode
Watch Aig Baile Season 1 Episode 1 - Ath Tharracail

0 watches

0 reviews

s1e1 Ath Tharracail
March 18, 1993
Ceol agus orain a Ath Tharracail, air a libhrigeadh le Sim MacCoinnich. / Music and song from Acharacle, presented by Simon Mackenzie.
Series Premiere
Watch Aig Baile Season 1 Episode 1 - Ath Tharracail
s1e1 Ath Tharracail
March 18, 1993
March 18, 1993
Ath Tharracail
Series Premiere
Watch Aig Baile Season 1 Episode 2 - Tiriodh
s1e2 Tiriodh
March 25, 1993
March 25, 1993
Tiriodh
Watch Aig Baile Season 1 Episode 3 - Muile
s1e3 Muile
April 1, 1993
April 1, 1993
Muile
Watch Aig Baile Season 1 Episode 4 - Cinn Taile
s1e4 Cinn Taile
April 8, 1993
April 8, 1993
Cinn Taile
Watch Aig Baile Season 1 Episode 5 - Port na h-Abhainne
s1e5 Port na h-Abhainne
April 21, 1994
April 21, 1994
Port na h-Abhainne
Watch Aig Baile Season 1 Episode 6 - Port nan Long
s1e6 Port nan Long
April 22, 1993
April 22, 1993
Port nan Long
Series Finale

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Show Lists

All »

This show has not been added to a public list yet. Be the first and see it listed here soon!

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.