Air Ghleus

15 minutes

Tha dùbhlan mu choinneamh trì buidhnean de sgoilearan 's aca ri dreach ùr a chur air òran Gàidhlig. Three groups of schoolchildren are challenged to write and perform new versions of a Gaelic song.

15 minutes

Tha dùbhlan mu choinneamh trì buidhnean de sgoilearan 's aca ri dreach ùr a chur air òran Gàidhlig. Three groups of schoolchildren are challenged to write and perform new versions of a Gaelic song.

What's Hot Today

Episodes

All »
Previous Episode
Watch Air Ghleus Season 1 Episode 3 - Air Ghleus - Prògram 3

0 watches

0 reviews

Tha an latha mòr air tighinn. Ciamar a thèid dha na sgoilearan 's iad a' gabhail nan òran ùr. Thoir sùil air an làraich-lìn aig bbc.co.uk/airghleus. The big day has finally arrived. Find out how the students get on when they perform their new songs. Visit the website at bbc.co.uk/airghleus.
Series Finale
First Episode
Watch Air Ghleus Season 1 Episode 1 - Air Ghleus - Prògram 1

0 watches

0 reviews

s1e1 Air Ghleus - Prògram 1
November 29, 2007
Trì òrain agus trì sgoiltean: Ciamar a chruthaicheas na sgoilearan dreach ùr de dh'òran taobh a-staigh sia seachdainean? Thoir sùil air an làraich-lìn aig bbc.co.uk/airghleus. Following the progress of three groups of schoolchildren who have been challenged to write and perform new versions of a Gaelic song in six weeks. Visit the website at bbc.co.uk/airghleus.
Series Premiere
Watch Air Ghleus Season 1 Episode 1 - Air Ghleus - Prògram 1
s1e1 Air Ghleus - Prògram 1
November 29, 2007
November 29, 2007
Air Ghleus - Prògram 1
Series Premiere
Watch Air Ghleus Season 1 Episode 3 - Air Ghleus - Prògram 3
Series Finale

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Show Lists

All »

This show has not been added to a public list yet. Be the first and see it listed here soon!

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.