Alba Rioghail/The Royal Family in Scotland

60 minutes

Gus Iubailidh Daoimein na Banrigh a chomharrachadh, bidh Catrìona Mhoireach a' toirt sùil air an teaghlach rìoghail 's iad a' tadhal air Alba thairis air seasgad bliadhna. To commemorate the Queen's Diamond Jubilee, Catriona Murray looks back at the royal family's visits to Scotland during the past 60 years.

60 minutes

Gus Iubailidh Daoimein na Banrigh a chomharrachadh, bidh Catrìona Mhoireach a' toirt sùil air an teaghlach rìoghail 's iad a' tadhal air Alba thairis air seasgad bliadhna. To commemorate the Queen's Diamond Jubilee, Catriona Murray looks back at the royal family's visits to Scotland during the past 60 years.

What's Hot Today

Episodes

All »
First Episode
Watch Alba Rioghail/The Royal Family in Scotland Season 1 Episode 1 - Episode 1

0 watches

0 reviews

s1e1 Episode 1
January 2, 2013
Gus Iubailidh Daoimein na Banrigh a chomharrachadh, bidh Catrìona Mhoireach a' toirt sùil air an teaghlach rìoghail 's iad a' tadhal air Alba thairis air seasgad bliadhna. To commemorate the Queen's Diamond Jubilee, Catriona Murray looks back at the royal family's visits to Scotland during the past 60 years.
Series Finale
Watch Alba Rioghail/The Royal Family in Scotland Season 1 Episode 1 - Episode 1
s1e1 Episode 1
January 2, 2013
January 2, 2013
Episode 1
Series Finale

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Show Lists

All »

This show has not been added to a public list yet. Be the first and see it listed here soon!

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.