Am Boireannach a Dh'ith Bo

60 minutes

Mar neach-ealain, tha Fraoch Nic an Deòir air an saoghal a shiubhal a' sireadh brosnachadh. Ach mar chòcaire, se Eilean Ile agus a chuid thoradh a tha a' togail a smuain. Na bana-Ghaidheal cùmhnach, tha i deìdheil air biadh - ach 's beag orra sgrios. Ach le prìsean bidhe a' sior dhol à meud, cha robh riamh àm na b'fhearr airson tilleadh gu na sgilean sean-fhasanta agus glèidhteach aig Fraoch anns a' chidsin. Le seo na h-ìnntinn, tha Fraoch air sgrìob gus beathach Ìleach a lorg airson a dheasachadh agus ithe, a' cleachdadh na piosan dhen bheathach a tha mar 's trice air an caitheamh air falbh. As an artist, Heather Dewar has travelled the world for inspiration, but as a cook, her inspiration is her native Islay and its produce. A thrifty Gael, she loves food and hates waste, but with rising food prices, there's never been a better time to re-embrace Heather's good old-fashioned thrifty kitchen skills. With this in mind, Heather's on a quest to find an animal to cook and eat using the cuts of meat that people would normally cast aside.

60 minutes

Mar neach-ealain, tha Fraoch Nic an Deòir air an saoghal a shiubhal a' sireadh brosnachadh. Ach mar chòcaire, se Eilean Ile agus a chuid thoradh a tha a' togail a smuain. Na bana-Ghaidheal cùmhnach, tha i deìdheil air biadh - ach 's beag orra sgrios. Ach le prìsean bidhe a' sior dhol à meud, cha robh riamh àm na b'fhearr airson tilleadh gu na sgilean sean-fhasanta agus glèidhteach aig Fraoch anns a' chidsin. Le seo na h-ìnntinn, tha Fraoch air sgrìob gus beathach Ìleach a lorg airson a dheasachadh agus ithe, a' cleachdadh na piosan dhen bheathach a tha mar 's trice air an caitheamh air falbh. As an artist, Heather Dewar has travelled the world for inspiration, but as a cook, her inspiration is her native Islay and its produce. A thrifty Gael, she loves food and hates waste, but with rising food prices, there's never been a better time to re-embrace Heather's good old-fashioned thrifty kitchen skills. With this in mind, Heather's on a quest to find an animal to cook and eat using the cuts of meat that people would normally cast aside.

What's Hot Today

Episodes

All »
First Episode
Watch Am Boireannach a Dh'ith Bo Season 1 Episode 1 - Episode 1

0 watches

0 reviews

s1e1 Episode 1
September 16, 2012
Mar neach-ealain, tha Fraoch Nic an Deòir air an saoghal a shiubhal a' sireadh brosnachadh. Ach mar chòcaire, se Eilean Ile agus a chuid thoradh a tha a' togail a smuain. Na bana-Ghaidheal cùmhnach, tha i deìdheil air biadh - ach 's beag orra sgrios. Ach le prìsean bidhe a' sior dhol à meud, cha robh riamh àm na b'fhearr airson tilleadh gu na sgilean sean-fhasanta agus glèidhteach aig Fraoch anns a' chidsin. Le seo na h-ìnntinn, tha Fraoch air sgrìob gus beathach Ìleach a lorg airson a dheasachadh agus ithe, a' cleachdadh na piosan dhen bheathach a tha mar 's trice air an caitheamh air falbh. As an artist, Heather Dewar has travelled the world for inspiration, but as a cook, her inspiration is her native Islay and its produce. A thrifty Gael, she loves food and hates waste, but with rising food prices, there's never been a better time to re-embrace Heather's good old-fashioned thrifty kitchen skills. With this in mind, Heather's on a quest to find an animal to cook and eat using the cuts of meat that people would normally cast aside.
Series Finale
Watch Am Boireannach a Dh'ith Bo Season 1 Episode 1 - Episode 1
s1e1 Episode 1
September 16, 2012
September 16, 2012
Episode 1
Series Finale

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Show Lists

All »

This show has not been added to a public list yet. Be the first and see it listed here soon!

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.