Am Boireannach a Dh'ith Bo

Add to List

Review

Am Boireannach a Dh'ith Bo

Avg Rating (0)
Your Rating
Sundays, 9:00 PM EST on BBC ALBA
Tracked 1 Times
Concluded
1 Seasons, 1 Episodes
60 Minutes
Buy or StreamAmazonAmazon UK
Mar neach-ealain, tha Fraoch Nic an Deòir air an saoghal a shiubhal a' sireadh brosnachadh. Ach mar chòcaire, se Eilean Ile agus a chuid thoradh a tha a' togail a smuain. Na bana-Ghaidheal cùmhnach, tha i deìdheil air biadh - ach 's beag orra sgrios. Ach le prìsean bidhe a' sior dhol à meud, cha robh riamh àm na b'fhearr airson tilleadh gu na sgilean sean-fhasanta agus glèidhteach aig Fraoch anns a' chidsin. Le seo na h-ìnntinn, tha Fraoch air sgrìob gus beathach Ìleach a lorg airson a dheasachadh agus ithe, a' cleachdadh na piosan dhen bheathach a tha mar 's trice air an caitheamh air falbh. As an artist, Heather Dewar has travelled the world for inspiration, but as a cook, her inspiration is her native Islay and its produce. A thrifty Gael, she loves food and hates waste, but with rising food prices, there's never been a better time to re-embrace Heather's good old-fashioned thrifty kitchen skills. With this in mind, Heather's on a quest to find an animal to cook and eat using the cuts of meat that people would normally cast aside.

User Reviews

There are no user reviews for this show yet. Log in and be the first to review this show.