Am Politician

Watch Am Politician Online

60 minutes

Morag Stiùbhart a toirt aithris air an uisge-bheatha bh'air bòrd an SS Politician a chaidh air tìr faisg air Èirisgeigh sa Ghearran 1941, na daoine chaidh a chuir dha'n phrìosan airson a thoirt aiste, agus a nochdadh airson a chiad uair an t-suim annasach de dh'airgiod Jamaiceanach a bh'air bòrd agus am bàta a dèanamh slighe gu Kingston agus New Orleans. Morag Stewart reports on the whisky cargo aboard the SS Politician which went aground off Eriskay in February 1941, the men who were sent to jail for 'salvaging' it, and asks why the ship carried an intriguing amount of Jamaican currency on board as she made for Kingston and New Orleans.

60 minutes

Morag Stiùbhart a toirt aithris air an uisge-bheatha bh'air bòrd an SS Politician a chaidh air tìr faisg air Èirisgeigh sa Ghearran 1941, na daoine chaidh a chuir dha'n phrìosan airson a thoirt aiste, agus a nochdadh airson a chiad uair an t-suim annasach de dh'airgiod Jamaiceanach a bh'air bòrd agus am bàta a dèanamh slighe gu Kingston agus New Orleans. Morag Stewart reports on the whisky cargo aboard the SS Politician which went aground off Eriskay in February 1941, the men who were sent to jail for 'salvaging' it, and asks why the ship carried an intriguing amount of Jamaican currency on board as she made for Kingston and New Orleans.

What's Hot Today

Episodes

All »
First Episode
Watch Am Politician Season 1 Episode 1 - Episode 1

0 watches

0 reviews

s1e1 Episode 1
December 27, 2011
Morag Stiùbhart a toirt aithris air an uisge-bheatha bh'air bòrd an SS Politician a chaidh air tìr faisg air Èirisgeigh sa Ghearran 1941, na daoine chaidh a chuir dha'n phrìosan airson a thoirt aiste, agus a nochdadh airson a chiad uair an t-suim annasach de dh'airgiod Jamaiceanach a bh'air bòrd agus am bàta a dèanamh slighe gu Kingston agus New Orleans. Morag Stewart reports on the whisky cargo aboard the SS Politician which went aground off Eriskay in February 1941, the men who were sent to jail for 'salvaging' it, and asks why the ship carried an intriguing amount of Jamaican currency on board as she made for Kingston and New Orleans.
Series Finale
Watch Am Politician Season 1 Episode 1 - Episode 1
s1e1 Episode 1
December 27, 2011
December 27, 2011
Episode 1
Series Finale

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Show Lists

All »

This show has not been added to a public list yet. Be the first and see it listed here soon!

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.