An Ribheid Chiuil/Reed Music

Mondays, 11:30 PM ET on BBC Alba

30 minutes

Sreath ùr mun t-saoghal sa bheil a' phìob beò. The international, colourful and exciting world of the pipes.

Mondays, 11:30 PM ET on BBC Alba

30 minutes

Sreath ùr mun t-saoghal sa bheil a' phìob beò. The international, colourful and exciting world of the pipes.

What's Hot Today

Episodes

All »
Previous Episode
Watch An Ribheid Chiuil/Reed Music Season 1 Episode 7 - Episode 7

0 watches

0 reviews

s1e7 Episode 7
February 13, 2012
Tha fuaim na pìoba aithnichte dhuinn uile, agus gu dearbha b' i a' phìob aon de na ionnsramaidean ciùil as tràithe a bh'ann. Anns an t-sreath ùr, inntinneach seo - An Ribheid Chiùil - gheibh sinn a-mach mun ionnsramaid fhèin, agus cluinnidh sinn an iomadh sgeul shònraichte bho na daoine a bhios ga cluich. Sgeulachdan tarraingeach, iomadh-fhillte, eadar-nàiseanta bho air feadh an t-saoghail. Ionnsaichidh sinn cuideachd mun t-saoghal sa bheil a' phìob beò - mar a bha is mar a tha. Bho chòmhlain phìobairean, pìoba air a cluich leatha fhèin agus còmhlain aig fèisean. Tha am prògram mu dheireadh anns an t-sreath a' coimhead ri mar a tha a' phìob a-nis air a chleachdadh le ionnstramaidean ciùil eile ann an còmhlain a' toirt dhuinn fuaimean ùra agus inntinneach. Thòisich e le Moving Hearts ann an Èirinn agus na Tannahill Weavers ann an Alba agus tha seo air leantainn an-diugh le ginealach ùr de chòmhlain a' gabhail a-steach Daimh, Breabach agus Ross Ainslie agus Jarlath Henderson. The amazing story of the instrument and its players and a fascinating introduction to the international, colourful and exciting world of the pipes. From diffusion, change and sophistication in the world of piping over history, to today's players who have taken piping into new popularity through solo performing and bands touring international festivals. The last programme in the series looks at how the pipes are now being used alongside other instruments in bands leading to new, exciting and developing sounds. The trail blazed by Moving Hearts in Ireland and Scotland's Tannahill Weaver and continued today by a new generation of musical collaborations including Daimh, Breabach and Ross Ainslie and Jarlath Henderson.
Season Finale
First Episode
Watch An Ribheid Chiuil/Reed Music Season 1 Episode 1 - Episode 1

0 watches

0 reviews

s1e1 Episode 1
January 2, 2012
Tha fuaim na pìoba aithnichte dhuinn uile, agus gu dearbha b' i a' phìob aon de na ionnsramaidean ciùil as tràithe a bh'ann. Anns an t-sreath ùr, inntinneach seo - An Ribheid Chiùil / Reed Music - gheibh sinn a-mach mun ionnsramaid fhèin, agus cluinnidh sinn an iomadh sgeul shònraichte bho na daoine a bhios ga cluich. Sgeulachdan tarraingeach, iomadh-fhillte, eadar-nàiseanta bho air feadh an t-saoghail. Ionnsaichidh sinn cuideachd mun t-saoghal sa bheil a' phìob beò - mar a bha is mar a tha. Bho chòmhlain phìobairean, pìoba air a cluich leatha fhèin agus còmhlain aig fèisean. Anns a' chiad phrògram, seallaidh sinn air na pìoban as tràithe a bh' ann, a thathar an dùil a tha a' dol air ais gun 8mh linn deug. Air an dèanamh a-mach à cuilc, bha iad gu math cumanta ann an Iraq agus Iran. Cluinnear cuideachd mu mar a thòisich cuid de shàr chluicheadairean an t-saoghail, agus mar a nochd an dlùth cheangal le Alba. Air a lìbhrigeadh leis a' phìobaire, Anna Mhoireach. The pipes are one of the music world's most distinctive sounds and piping is one of its earliest musical forms. This series tells the amazing story of the instrument and its players, and is a fascinating introduction to the international, colourful and exciting world of the pipes. From diffusion, change and sophistication in the world of piping over history, to today's players who have taken piping into new popularity throughout the world. The first programme in the series looks at the earliest pipes, probably dating from as early as the 8th century which were made out of reed and commonplace in Iraq and Iran. Some of the world's foremost pipers also tell how they started playing the pipes, and we hear how the instrument became so strongly associated with Scotland. Presented by piper Anna Murray.
Series Premiere
Watch An Ribheid Chiuil/Reed Music Season 1 Episode 1 - Episode 1
s1e1 Episode 1
January 2, 2012
January 2, 2012
Episode 1
Series Premiere
Watch An Ribheid Chiuil/Reed Music Season 1 Episode 2 - Episode 2
s1e2 Episode 2
January 9, 2012
January 9, 2012
Episode 2
Watch An Ribheid Chiuil/Reed Music Season 1 Episode 3 - Episode 3
s1e3 Episode 3
January 16, 2012
January 16, 2012
Episode 3
Watch An Ribheid Chiuil/Reed Music Season 1 Episode 4 - Episode 4
s1e4 Episode 4
January 23, 2012
January 23, 2012
Episode 4
Watch An Ribheid Chiuil/Reed Music Season 1 Episode 5 - Episode 5
s1e5 Episode 5
January 30, 2012
January 30, 2012
Episode 5
Watch An Ribheid Chiuil/Reed Music Season 1 Episode 6 - Episode 6
s1e6 Episode 6
February 6, 2012
February 6, 2012
Episode 6
Watch An Ribheid Chiuil/Reed Music Season 1 Episode 7 - Episode 7
s1e7 Episode 7
February 13, 2012
February 13, 2012
Episode 7
Season Finale

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Show Lists

All »

This show has not been added to a public list yet. Be the first and see it listed here soon!

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.