An t-Hiortach

Sundays, 8:30 PM ET on BBC Alba

60 minutes

Ann am Bliadhna an Tilleadh Dhachaigh, tha Tormod Iain Mac Gillìosa, an aon fhireannach fhathast beò a rugadh ann a Hiort, a'tilleadh le mhac air turas dhrùidhteach gu Eilean àraich. Tha am fear-ciùil ainmeil, David Allison a toirt dhuinn mìneachadh ciùil air na deilbh tasg-lannach agus na h-iomhaighean sònraichte a chaidh a thogail dhen Eilean àlainn seo. In this Year of Homecoming, Norman John Gillies, the last surviving male St Kildan, returns with his son for an emotional visit to his island birthplace. Acclaimed musician David Allison provides a musical interpretation of the archive footage and specially shot images of this magnificent island.

Sundays, 8:30 PM ET on BBC Alba

60 minutes

Ann am Bliadhna an Tilleadh Dhachaigh, tha Tormod Iain Mac Gillìosa, an aon fhireannach fhathast beò a rugadh ann a Hiort, a'tilleadh le mhac air turas dhrùidhteach gu Eilean àraich. Tha am fear-ciùil ainmeil, David Allison a toirt dhuinn mìneachadh ciùil air na deilbh tasg-lannach agus na h-iomhaighean sònraichte a chaidh a thogail dhen Eilean àlainn seo. In this Year of Homecoming, Norman John Gillies, the last surviving male St Kildan, returns with his son for an emotional visit to his island birthplace. Acclaimed musician David Allison provides a musical interpretation of the archive footage and specially shot images of this magnificent island.

What's Hot Today

Episodes

All »
First Episode
Watch An t-Hiortach Season 1 Episode 1 - Episode 1

0 watches

0 reviews

s1e1 Episode 1
September 7, 2014
Ann am Bliadhna an Tilleadh Dhachaigh, tha Tormod Iain Mac Gillìosa, an aon fhireannach fhathast beò a rugadh ann a Hiort, a'tilleadh le mhac air turas dhrùidhteach gu Eilean àraich. Tha am fear-ciùil ainmeil, David Allison a toirt dhuinn mìneachadh ciùil air na deilbh tasg-lannach agus na h-iomhaighean sònraichte a chaidh a thogail dhen Eilean àlainn seo. In this Year of Homecoming, Norman John Gillies, the last surviving male St Kildan, returns with his son for an emotional visit to his island birthplace. Acclaimed musician David Allison provides a musical interpretation of the archive footage and specially shot images of this magnificent island.
Series Premiere
Watch An t-Hiortach Season 1 Episode 1 - Episode 1
s1e1 Episode 1
September 7, 2014
September 7, 2014
Episode 1
Series Premiere

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.

Show Lists

All »

This show has not been added to a public list yet. Be the first and see it listed here soon!

Ratings & Reviews

All »

This show has not been rated or reviewed yet.